ryhmaytyminen 2009

Koulumme uutena perinteenä olemme tarjonneet ensimmäisen vuosikurssin RO-ryhmille Suomenlinnaretken. Päivät koostuvat mm. syömisestä ja tutustumisesta sekä toisiin että kallion lukion käytänteisiin. mukana ovat ryhmänohjaaja, ryhmän henkilökohtaiset tutorit, muita koulun asioista tietäviä henkilöitä, sekä tietysti ryhmä itse.

Kuvissa ryhmän 09A opiskelijoita