Lukiodiplomit 07-08

Kuvataiteen lukiodiplomin 2007-2008 teema:
Kestävä kulutus – valinnoilla on väliä kestävää tulevaisuutta rakennettaessa.

Tehtävänanto:
Onnellinen prinssi.
Tee kuva tai kuvia hyvyydestä ja epäitsekkyydestä. Pohdi teoksessasi ihmisyyden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista lähiympäristössäsi ja globaalissa maailmassa.

Hyvyys on kulutettavissa. Tekemällä vääräksi/epäoikeudenmukaiseksi tulkittavan teon nostamme kynnystä tehdä oikein/oikeudenmukaisesti tulevissa vastaavissa tilanteissa. Mitä useammin annamme itsellemme anteeksi tekemiämme vääryyksiä, sitä vaikeampaa meidän on palata takaisin hyvyyden polulle. Valintamme ovat tulevaisuuden perusta.

Lähtökohtana teoksessani on hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden kuluttamisen tarkastelu menneissä, tämänhetkisissä ja tulevissa tilanteissa. Pyrkimyksenäni oli tutkia ja kuvata käsitteiden monimuotoisuutta. Kuvat ovat kronologisessa järjestyksessä. Yhteistä niille on ääriolosuhteissa tapahtuva tilanne, jossa edellytettäisiin moraalitekijän kykyä toimia moraalisesti oikein. Eri tilanteiden kauhistuttavuus ei oman etumme tavoittelun rinnalla ole este saatikka hidaste.

Tekniikakseni valitsin kollaasin, eri materiaaleja yhdistelevän tekotavan. Teoksessa on käytetty akvarellivärejä, lyijykynää, mustekynää, tinapaperia, rautalankaa, kahvia ja valokuvaa. Materiaalivalinnat ovat arkisia, jotta tilannekuvaukset olisivat lähellä tätä todellisuutta.

- Niko Hallikainen