STAGE, 2009

"Stage" oli kolmen oppiaineen yhteinen soveltava kurssi, jossa tutkittiin laboratorion omaisesti, miten erilaisia valaistus-, lavastus- ja puheilmaisun ratkaisuja voi yhdistää ja kuinka yhdistelmät toimivat tai eivät toimi. Yhteistyöproduktio päättyi laboratorioesitykseen, jossa oli tarjolla kolme puheilmaisun teemaa, kolme erilaista lavastusratkaisua ja kolme erilaista valoratkaisua. Vaihtoehtoja yhdisteltiin yleisön ohjeiden mukaisesti ja katsottiin, minkälaisia reaktioita koeputkessa syntyy.

Valaistuksen opiskelijoiden kolme täysin erilaista valaistusratkaisua olivat peruslähtökohdiltaan a) yksivärinen ja high-key (tasainen, paljastava), b) monimutkainen ja terävä (rajaava, low-key) sekä c) värikäs ja moniulotteinen (liikkuvat alavalot, syvyys). Lavastajien vaihtoehdot olivat a) barokki, symmetrinen tila, b) metalli, yhteen materiaaliin perustuva lavastus, ja c) absurdi, kahtiajaettu tila. Laboratorion puhetaiteilijat valitsivat työstettäväkseen kolme teemaa: naurun, sairauden ja häviön, ja jokainen opiskelija työsti yhteen teemaan liittyen yhtä tekstiä tai tarinaa.

Kuvat Aija Viita.